SPOEDGEVALLEN

Bij spoedgevallen kunt  u bellen met ons SPOEDNUMMER    0591 522133

U hoeft dan niet te bellen met de gewone praktijklijnen, die u normaal belt voor afspraken etc.

BEL 112 BIJ EEN LEVENSBEDREIGENDE  SITUATIE !

Bij verwondingen, ongevallen of spoedeisende klachten kunt u ook direct naar de praktijk komen. Als u dan even belt, houdt de huisarts er rekening mee, dat u komt.