Privacy

De huisarts en zijn medewerkers zijn gehouden aan geheimhouding van al uw persoonlijke gegevens. Ons team zal alles ervoor doen om de privacy van uw gegevens te bewaren.

Aansluiting op het LSP en inzage van uw Medisch Dossier

Het is voor de hulpverlening in de avonden of weekenden soms wenselijk, dat uw gegevens ingezien kunnen worden door de dienstdoende arts. De praktijk is daarom aangesloten op het LSP, het Landelijk Schakelpunt.  

U moet zelf toestemming geven aan de huisartsenpraktijk om uw gegevens aan te melden bij het LSP. U doet dit met een toestemmingsformulier dat u aan de praktijk unt verkrijgen. Of via de webite www.ikgeeftoestemming.nl middels uw DigiD.

Gegevens voor Wetenschappelijk Onderzoek Nivel

Onze huisartsenpraktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over- nivel/privacybescherming

Ook worden de gegevens van de behandeling van diabetes en COPD patiënten bestudeerd door de Huisartsen Zorggroep in Drenthe HZD. Hiermee kan gekeken of de kwaliteit van zorg op een goed niveau is (en dat is inderdaad het geval !).


Als u ondanks de garanties van de anonieme verwerking bezwaar heeft tegen deze onderzoeken, kunt u dat aan de huisarts laten weten.

De volledige tekst met de verplichtingen van de medewerkers en de rechten van de patient vindt u in het document met de Privacy Verklaring 

Privacy Verklaring