Praktijkverpleegkundigen

In de praktijk zijn 2 praktijkverpleegkundigen werkzaam, Yke en Carla. Ze hebben een veelzijdig werkterrein.

Ze begeleiden mensen met chronische aandoeningen zoals Diabetes mellitus en de luchtwegziekten Astma en COPD. Verder adviseren ze mensen, die willen stoppen met roken, en geven leefstijl-adviezen aan mensen met risico's op hart- en vaatziekten.

Er worden huisbezoeken gedaan bij hoogbejaarden, en bij mensen die zorg nodig hebben na een opname in het ziekenhuis.

Carla is op maandag aanwezig, Yke op maandag, dinsdag en vrijdagochtend.