NIEUWS

 

GRIEPVACCINATIES

Ook dit jaar worden de griepvaccinaties op een zaterdagmorgen uitgedeeld:

ZATERDAG  3 NOVEMBER  tussen 9 en 11 uur

Als u echt niet kunt kunt u in de week van 5 tot 10 november tussen 11 en 12 aan de praktijk terecht.

Alle mensen die voor de griepvaccinaties in aanmerking komen kunnen 2 weken van te voren een oproep verwachten.

 

VERTREK JEROEN HERMANS 

 Vanaf 10 juni zal Jeroen Hermans niet meer werkzaam zijn in onze praktijk als Physician Assistant.

 In de afgelopen tweeënhalf jaar hebben wij zijn inzet zeer gewaardeerd, en die waardering kwam ook van de kant van de patiënten in Nieuw Weerdinge. We zijn hem hier dankbaar voor.

 Hoewel hij met veel plezier hier werkte, wilde hij ook minder gaan werken.

 Het team zal zijn inbreng en humor gaan missen, maar wij, en ook u, kunt hem eventueel nog tegenkomen op de HuisartsenSpoedpost in Emmen.

 

 

 

We wensen beide dames een goede tijd toe in Nieuw Weerdinge!

 

Ouderenzorg in de praktijk

In Nederland neemt de vergrijzing toe, er komen steeds meer mensen boven de 65 jaar. Uit onderzoek blijkt dat een grote groep ouderen kwetsbaar zijn. Kwetsbaar door gezondheids-problemen, eenzaamheid, verminderde zelfredzaamheid of het missen van mantelzorg. Hierdoor kan het zelfstandig wonen een probleem worden.

Deze kwetsbaarheid is niet altijd te voorkomen, maar er kan gekeken worden naar mogelijkheden om deze kwetsbaarheid te verminderen of de kwetsare mens te ondersteunen.

In de praktijk proberen we de kwetsbaarheid van onze oudere  patiënt in kaart te brengen door middel van vragenlijsten, onderzoek  en een huisbezoek om zo de zorgverlening goed op elkaar af te stemmen.  Er wordt hierbij samengewerkt met bijvoorbeeld thuiszorg, fysiotherapeut, ergotherapeut, welzijnswerk en de specialist ouderengeneeskundige. Hierdoor kan de oudere langer zelfstandig blijven wonen en de regie over zijn eigen leven houden. 

Carla Koote, praktijkverpleegkundige, Grietje Hoogerkamp, praktijkondersteuner in opleiding, houden zich bezig met de ouderenzorg in de praktijk.

 

NIEUWE TELEFOONCENTRALE

Op 1 juni j.l is een nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen.

Zoals aangekondigd is de praktijk nu beriekbaar op 1 algemeen nummer 0591 521300. U kunt dit bellen voor SPOED (kies dan optie 1) en voor recepten en om de assistente te spreken.

Het oude nummer (0591 521371) wordt sinds kort niet meer doorverbonden, maar u wordt gewezen op het algemene nummer.

We denken zo de bereikbaarheid van de praktijk verbeterd te hebben.

  

Praktijk krijgt keurmerk

Eind 2016 heeft de praktijk het Keurmerk NHG Praktijkaccreditering gekregen.
Bij controle bleek de zorgverlening in de huisartsenpraktijk van voldoende kwaliteit, en er is voldoende aandacht voor voortdurende verbetering. Het team heeft hier hard aan gewerkt en is er dan ook erg blij mee. We zullen ook in 2017 er naar streven de zorg verder te verbeteren.

Handig

Veel handige informatie over veel voorkomende vragen vindt u op www.thuisarts.nl
De site geeft betrouwbare informatie, en is opgesteld door onze eigen huisartsenorganisatie.

Thuisarts-logo